Thân chào các bạn,

Sự kiện được tổ chức vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tham gia sự kiện các bạn sẽ nhận được những trang bị VIP trong máy Oracle. Mỗi tuần Quyền Vương team có 2 trang bị làm quà tặng cho các bạn. Nội dung sự kiện như sau:

1. Thời gian: 18-03 ~ 02-04 vào Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
2. Hình thức sự kiện
Mỗi ngày sẽ có 1 phần thưởng riêng. Hoàn thành điều kiện sau để nhận quà tặng
Điều kiện: Trong ngày chơi game thu thập được 4000 EXP.

3. Quà tặng
Nhận ngẫu nhiên trang bị từ 1 ngày đến 30 ngày sử dụng.
Ngày 18-03-2017: Trang bị Hắc Thương Kiếm

Quà tặng cuối tuần

Ngày 19-03-2017: Trang bị Ám Điểu Phi Phong

Quà tặng cuối tuần

Ngày 25-03-2017: Trang bị Kunai

Quà tặng cuối tuần

Ngày 26-03-2017: Trang bị Súng trường quang học

Quà tặng cuối tuần

Ngày 01-04-2017: Trang bị Cự kiếm Douji

Quà tặng cuối tuần

Ngày 02-04-2017: Trang bị Thánh tà thương

Quà tặng cuối tuần

 

Chú Ý:
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vào mục NHẬN QUÀ đăng nhập tài khoản để nhận.
  • Quà tặng phải được nhận trong ngày của sự kiện. Qua ngày mới sẽ không nhận được quà tặng.
  • Trang sự kiện mở vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.